NAZIRLәR KABINETI YANıNDA TәRCüMә MәRKәZI AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR

Country: Azerbaijan
Language: AZ
Number: 19337
Publication date: 10-02-2017
Source: «Dövlət satınalmaları» Azərbaycan Respublikası

Description

Tenderə dəvət

       NAZIRLәR KABINETI YANıNDA TәRCüMә MәRKәZI AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR:

Tender 1 lot üzrə keçirilir::

lot 1 - Tərcümə edilmiş əsərlərin nəşrinin satın alınması

 

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, öz tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlarına malik olmalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lot üzrə aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı ş. Ə.Topçubaşov k. 74(Əlaqələndirici şəxs :Məmmədova Gülzar R. , telefon :0124595-10-69) ünvanından ala bilərlər .

İştirak haqqı

lot 1 - 200.00 manat

Hesab: AZ04CTRE00000000000004958301
VÖEN 1701661661
Bank: DXA 
Kodu: 210005
VÖEN: 1401555071
M/H: AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T: CTREAZ22

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

 

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə  tərcümə olunmalıdır).
Tender proseduru «Dövlət satınalmaları haqqında» qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 2017-03-27 13:00 tarixinə qədər, tender təklifi və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 2017-04-03 16:00qədər Bakı ş. Ə.Topçubaşov k.74 ünvanına təqdim etməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
İddiaçıların təklifləri 2017-04-04 15:00 tarixində Bakı ş. Ə.Topçubaşov k.74 ünvanında açılacaqdır.
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

TENDER KOMİSSİYASI


Other tenders from Azerbaijan за for this period

SABIRABAD RAYON İCRA HAKIMIYYəTI AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR Source: «Dövlət satınalmaları» Azərbaycan Respublikası

"AZəRBAYCAN YAşıLLAşDıRMA Və LANDşAFT QURULUşU "ASC-NIN İXTISASLAşDıRıLMış KOMPLEKS MEXANIZASIYA İDARəSI AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR Source: «Dövlət satınalmaları» Azərbaycan Respublikası

AZəRBAYCAN MELIORASIYA Və SU TəSəRRüFATı AçıQ SəHMDAR CəMIYYəTININ TEXNOLOJI İSTEHSALAT KOMPLEKTLəşDIRMə İDARəSI AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR Source: «Dövlət satınalmaları» Azərbaycan Respublikası

MüDAFIə NAZIRLIYI AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR Source: «Dövlət satınalmaları» Azərbaycan Respublikası

NEFTçALA RAYON İCRA HAKIMIYYəTI AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR Source: «Dövlət satınalmaları» Azərbaycan Respublikası