SALYAN RAYON MəRKəZI XəSTəXANASı (IKINCI ELAN) AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR

Country: Azerbaijan
Language: AZ
Number: 229044
Publication date: 20-02-2017
Source: «Dövlət satınalmaları» Azərbaycan Respublikası

Description

Tenderə dəvət

       SALYAN RAYON MəRKəZI XəSTəXANASı (IKINCI ELAN) AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR:

Tender 4 lot üzrə keçirilir::

lot 1 - Yumşaq inventarların və geyim ləvazimatlarının satın alınması
lot 2 - Bərk inventarların satın alınması
lot 3 - Əsaslı təmir xərclərinin satın alınması
lot 4 - Digər maşın və avadanlıqların satın alınması

 

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, öz tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlarına malik olmalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lot üzrə aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Salyan Rayonu Kürqaraqaşlı kəndi(Əlaqələndirici şəxs :Sadıqov Cəlal Qaraş oğlu, telefon :0-2125-5-46-99) ünvanından ala bilərlər .

İştirak haqqı

lot 1 - 40 manat
lot 2 - 40 manat
lot 3 - 60 manat
lot 4 - 40 manat

Hesab: AZ12AIIB32051029444300201143
VÖEN 7000035491
Bank: "Kapitalbank " Salyan filialı 
Kodu: 200435
VÖEN: 9900003611
M/H: AZNABZ01350100000000001944
S.W.İ.F.T: BİKAİİBAZ2X

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

 

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə  tərcümə olunmalıdır).
Tender proseduru «Dövlət satınalmaları haqqında» qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 2017/03/14 17:00 tarixinə qədər, tender təklifi və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 2017/03/29 17:00qədər Salyan Rayonu Kürqaraqaşlı kəndi ünvanına təqdim etməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
İddiaçıların təklifləri 2017/03/30 11:00 tarixində Salyan Rayonu Kürqaraqaşlı kəndi ünvanında açılacaqdır.
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

TENDER KOMİSSİYASI


Other tenders from Azerbaijan за for this period

XAçMAZ SUVARMA SISTEMLəRI İDARəSI AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR Source: «Dövlət satınalmaları» Azərbaycan Respublikası

AZəRBAYCAN RESPUBLIKASı FöVQəLADə HALLAR NAZIRLIYI MADDI-TEXNIKI TəCHIZAT İDARəSI (IKINCI ELAN) AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR Source: «Dövlət satınalmaları» Azərbaycan Respublikası

HACıQABUL RAYON İCRA HAKIMIYYəTI AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR Source: «Dövlət satınalmaları» Azərbaycan Respublikası

VILəşçAY SU ANBARı İSTISMARı İDARəSI AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR Source: «Dövlət satınalmaları» Azərbaycan Respublikası

“AZəRBAYCAN DəMIR YOLLARı” QAPALı SəHMDAR CəMIYYəTI SəRNIşIN DAşıMALARı DEPARTAMENTI AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR Source: «Dövlət satınalmaları» Azərbaycan Respublikası